• WEBSITE BANNER EDIT 2020 1.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 2.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 3.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 4.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 5.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 6.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 7.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 8.jpg

 

 

Wat is dat toch een mooi theater, die Minardschouwburg in Gent.

“Als we de koning toch in Gent moeten neerzetten, waarom droppen we hem dan niet hier? “, moet Gentenaar Jean-Pierre Maeren gedacht hebben toen hij zijn feest van  “20 jaar Popkoning” aan het voorbereiden was.

Als een  (pop)koning je uitnodigt zeg je niet nee, dus trokken we met blij gemoed en onze fotografe naar de bekende trappen in de Walpoortstraat.

Op diezelfde trappen spotten we al meteen een cameraploeg van Vtm die, aangestuurd door journalist Jo De Poortere, de eerste beelden kwam draaien.

Vtm stond immers met het moppenprogramma “HT & D “ ("Hygiene, thuis en daarbuiten", 1995) ) aan de wieg van Jean-Pierre Maeren’s ruimere populariteit in Vlaanderen.

Zes bekende mensen zaten er naast elkaar aan één langgerekte tafel, om de ene, al dan niet aangebrande, mop na de andere op de kijker los te laten.

Het was nogal wiedes dat de programmamakers al snel bij Jean-Pierre Maeren terechtkwamen om hier met al zijn "typetjes" ook zijn duit in het zakje toen.

 

 

Geen wonder dus dat er nogal wat bekende Vtm-gezichten en collega’s van toen in Gent kwamen meevieren.

Naast eerder vernoemde Jo De Poortere kwamen ook Luc Appermont en Bart Kaëll naar de Arteveldestad op 19 maart. De foto is niet scherp, maar omdat het uitzonderlijk is dat beiden als koppel in het openbaar hun opwachting maken willen we hem u niet onthouden.

En dat Wendy ( Van Wanten ) er zou zijn, was te voorspellen.

Dat ze vanavond een mopje over haar en (prins) Laurent mocht verwachten ook.

“ Maar het was een proper en fijn mopje, geen probleem” , dus kon ze er achteraf best om lachen.

Zelfs Frans had er geen moeite mee.

 

 

Met zijn show van vanavond stond Jean-Pierre vorig jaar al op de Gentse Feesten, maar ook nu moest men weer snel zijn om tickets voor deze 2 extra shows te bemachtigen.

Aan de piano nu ook weer zijn trouwe compagnon Jürgen De Smet.

Geen “Albert-rap” te horen vanavond. Met dit nummer scoorde JP in 1998 nochtans een gigantische hit.

Zo rap is Albert vandaag de dag immers niet meer, en ook de troonwissel in 2013 deed de latex pop in de prullenmand verdwijnen om plaats te maken voor een levensechte Filip.

Andere typetjes als “ Nicootje “ en “Zuster Vaseline” passeerden wel de revue.

En Elvis, die vanavond wat minder zong dan de echte, maar niemand die daar rouwig om was.

Jean-Pierre Maeren vergat ook niet “ Yvonne Delcour “, weduwe van Romain De Coninck en aanwezig in de zaal, in de bloemetjes te zetten.

De planken van de Minard waar JP nu op stond, ademen nog altijd de ziel van de in 1994 overleden Gentse acteur en regisseur.

Jean-Pierre is nog steeds de gentleman en dezelfde eenvoudige jongen van toen.

Wij herinneren ons nog onze heerlijke ontmoetingen van midden jaren zeventig.

We hadden beiden zo ons eigen stamcafeetje in het centrum van Gent.

Ik dronk dan, op het toppunt van onze carrière met The Garnets, 's middags pintjes met de fans in de " Green Apple " ( de vroegere Hazewind )

en Jean-Pierre draaide dan plaatjes in" den Draak" aan de voet van het Belfort.

De draaitafel stond daar vlak bij het raam, dat bij goed weer helemaal was neergelaten.

Heerlijke momenten waren dat.

Het weerzien was vanavond dan ook meer dan hartelijk.

(willy van bouchaute)

(foto's : anne-marie couliez)

(podium foto's : jan vens)