• WEBSITE BANNER EDIT 2020 1.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 2.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 3.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 4.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 5.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 6.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 7.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 8.jpg

 

'Het Kringenhof ' in Wachtebeke heeft zijn naam niet gestolen.

Het is een beetje uitkijken , want eens er met de wagen aan voorbij is het opnieuw een rondje rijden.

In het Frans heet dat ' sens unique ' of éénrichtingsverkeer.

In het Gents ' the loop '.

Rondjes rijden is ' in ' en blijkbaar goed voor het milieu.

Het vaandel aan de ingang kleurt geel , de leeuw erop is zwart , en steekt onverschrokken zijn al even zwarte tong naar ons uit.

Geflankeerd door stevig wit geblokte letters , badend in een zwarte achtergrond.

' N-VA , de verandering werkt '

Gelukkig niet op zondag, zo niet zat men hier vandaag met een wel erg lege zaal.

 

 

Sinds de aankondiging van de nakende fusie is het straatbeeld nu al ferm gewijzigd.

Waar men Lochristi ziet , ziet men Wachtebeke, en omgekeerd.

Het is Erwin Van Loo , voorzitter van de N-VA fractie in Lochristi , die

, al staat hij op grondgebied Wachtebeke , het eerst het woord mag nemen.

Dat belooft !

Sommigen zien hier al een rangorde in , maar in de politiek moet je het nooit zover gaan zoeken.

Omdat Erwin vandaag toch niet alles uitgelegd krijgt , wordt Diederik dan maar aan de microfoon geroepen.

Diederik heet voluit Diederik Lacayse , en is de voorzitter van de N-VA in Wachtebeke.

 

 

Maar in het kader van onze reportages rond de nationale partijkopstukken

is het vooral de gastspreker die onze aandacht zal trekken.

Matthias Diependaele is huidig Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Wonen en On(t)roerend Erfgoed.

Dat is een hele boterham , maar geen diepe dalen zonder hoge bergen.

Matthias is een begenadigd spreker.

Een ' causeur “ waarnaar een mens uren zou kunnen luisteren.

We geven hieronder dan ook een meer dan ruim stuk van zijn redevoering mee.

Bovendien is Matthias iemand met weinig blad voor de mond.

De burger weet de dag van vandaag graag waar ie staat.

Energie, en Asiel & Migratie , dat zijn de items waar de man en vrouw in de straat met grote ogen naar kijken.

Niet zo direct in Matthias' portefeuille , maar de 'Zottegemnaar' speelt hier toch handig op in , vooral op het laatste.

' Er is niets mis met het aantal opvangplaatsen , er is gewoon te veel instroom '

We hoorden een drietal weken terug ene Tom Van Grieken in Londerzeel voor onze microfoon en camera krak hetzelfde zeggen.

Met uitspraken over heikele thema's , is altijd enige voorzichtigheid geboden.

' Begrijp me niet verkeerd ' , zei Matthias tot driemaal toe , 'iemand die op de vlucht is voor oorlog en geweld in het eigen land , zullen we altijd opvang bieden , en ervoor zorgen dat hij of zij een dak boven het hoofd heeft '.

Wel erg dat een mens dat tot driemaal toe moet herhalen, zelfs al schetst die een beeld van hoe het er in de echte wereld aan toe gaat.

Na afloop van zijn ' speech ' stelden we de minister – terwijl de camera liep - nog enkele vragen.

Nee, niet over de geplande fietsenstalling in het Gentse Groot Vleeshuis.

Daar is het laatste woord toch nog niet over gezegd.

Straks is misschien de ' Lakenhalle ' aan de voet van Het Belfort aan de beurt.

Daar werden in de Middeleeuwen de lakens uitgedeeld.

Dat kon pas nadat de kwaliteit was goedgekeurd.

Door mensen die er verstand van hadden.

Ze moeten in Gent Matthias maar eens bellen.

(willy van bouchaute)

(foto's /camera 2 : a-m.couliez)