• WEBSITE BANNER EDIT 2020 1.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 2.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 3.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 4.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 5.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 6.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 7.jpg
  • WEBSITE BANNER EDIT 2020 8.jpg

 

 Foto's : The Phoebus Foundation / Luk Monsaert

 

' Zot van A ' , dat ben je als je zot bent van Antwerpen.

' Zot van D ' zijt ge als ge zot zijt van Geel.

De “ D ' staat hier voor Dimpna , de patroonheilige van de stad , patrones van de geesteszieken , en beschermheilige tegen epilepsie en krankzinnigheid.

Het verhaal van de Heilige Dimpna begint in het jaar 600 , aanvang zevende eeuw na Christus.

Dimpna is de dochter van een Ierse koning , die na het overlijden van Dimpna's moeder – wanhopig op zoek is naar een nieuwe vrouw.

Omdat hij uiteindelijk niemand vindt die aan zijn verwachtingen voldoet , doet hij een huwelijksaanzoek aan zijn eigen dochter Dimpna , intussen uitgegroeid tot evenbeeld van haar moeder.

Ondanks het vele en lange aandringen blijft ze zijn aanzoek halsstarrig weigeren.

De intimidatie – men zou het nu stalking noemen – ging zo ver dat Dimpna samen met haar doopvader Gerebernus en enkele gezellen per boot het land moest ontvluchten.

Zo kwamen ze , volgens de legende na een lange reis , via Antwerpen in Geel terecht,

waar ze leefden als kluizenaars en zorgden voor de armen en zieken.

De koning had echter overal zijn spionnen, en kwam alzo op een dag de verblijfplaats van zijn dochter te weten.

Hij reisde haar meteen achterna , en kwam zo in Geel terecht.

Omdat ze opnieuw zijn huwelijksaanzoek weigerde , onthoofde hij haar– zo ging dat in de tijd – ter plaatse , alsook Gerebernus , de priester die haar doopte.

 

Foto's : The Phoebus Foundation / Luk Monsaert

Het altaarstuk over het leven van de heilige Dimpna , bestaande uit 8 panelen , werd geschilderd rond 1504/1505 door Goossen Van der Weyden , de kleinzoon van de befaamde Rogier Van der Weyden , en heeft na meer dan een half millennium een memorabele geschiedenis achter de rug.

Eeuwenoude herstellingen , sporen van schade, verschillende lagen vol vuile vernis verhulden de oorspronkelijke pracht van dit kunstwerk.

Tot Fernand Huts en zijn ' Phoebus Foundation ' vond dat het tijd werd om het in zijn ere te herstellen.

Het kunstwerk - al sinds 2010 in handen van Huts' Phoebus Foundation ' – werd in het voorjaar van 2017 het eigen atelier binnengereden, en door het eigen team onder leiding van professor Katharina Van Cauteren op meesterlijke wijze gerestaureerd.

Het resultaat ziet u nu in de Sint-Dimpnakerk in Geel waar het van 1 april tot 28 augustus 2022 aan de bezoekers in volle glorie wordt tentoongesteld.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is er door The Phoebus Collection ook een lijvig kunstboek ' Zot van Dimpna , acht panelen vol passie, lef en rebellie'

uitgebracht, uitgegeven bij Hannibal en te verkrijgen in de betere boekhandel.

Alle verdere info vind u op www.zotvandimpna.be

(willy van bouchaute)

( camera's : willy van bouchaute / ivan bracke )